Inschrijven

INSCHRIJVEN

Toekomstige leerlingen

Rechtstreeks naar het aanmeldingsscherm

Op 11/03/2019 om 10u wordt het geactiveerd als officieel aanmeldingsscherm (tot 29/03/2019 om 16u).
Hieronder vind je meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Aanmelden – Inschrijven

Overweeg je een inschrijving in onze school?
Dan is het goed om weten dat we werken met een aanmeldingsprocedure.
Hieronder vind je meer info en antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Leerling aanmelden Schooljaar 2019-2020

Overzicht van de aanmeldings- en inschrijvingsperioden

  • 14/01/2019 om 10u - 25/01/2019 om 16u Aanmeldingsperiode: broers en zussen en kinderen van personeel (niet elektronisch)
  • 28/01/2019 - 31/01/2019 Ordening van de plaatsen
  • 01/02/2019 Brieven meegeven of versturen
  • 05/02/2019 - 25/02/2019 Intake + Inschrijven na 1ste aanmeldingsperiode
  • 11/03/2019 - 29/03/2019 Elektronische aanmeldingsperiode overige leerlingen vanaf 10.00 u.
  • 01/04/2019 - 04/04/2019 Ordening + interne verschuivingen
  • 05/04/2019 Brieven versturen
  • 23/04/2019 tem 24/05/2019 Intake + inschrijven na de 2de aanmeldingsperiode
  • Vanaf 03/06/2019 Reguliere inschrijvingen – aanmelden ter plaatse op school aanmelden vanaf 10.00 u.

 

Onze school kampt met een capaciteitsprobleem. In het verleden konden we niet altijd alle geïnteresseerde leerlingen opvangen. Om de aanmeldingen en inschrijvingen eerlijk te laten verlopen, hebben we een procedure uitgeschreven. Deze manier van werken is goedgekeurd door de Commissie Leerlingenrechten.
Aanmelden voor het komende schooljaar gebeurt elektronisch via onze website, tijdens een bepaalde aanmeldingsperiode (zie hieronder). Als je als ouder of begeleider een kind wilt aanmelden, dien je online een formulier in te vullen. Je vult een aantal basisgegevens in zodat wij de aanmelding kunnen registreren.
Aanmelden voor het huidige schooljaar of buiten de aanmeldingsperiode, kan je op de school zelf doen. Je moet je dan fysiek aanmelden.
Je neemt best op voorhand telefonisch contact om te informeren of er nog plaatsen zijn, +32(0)14 63 10 65.
Wanneer je een kind wil aanmelden voor het komende schooljaar (2019-2020), kan je dit doen op onze website vanaf 11 maart 2019 om 10u. Op 29 maart 2019 om 16u wordt het aanmeldingssysteem afgesloten. In de weken erna nemen we de tijd om de aanmeldingen te verwerken.
Wanneer er nadien nog open plaatsen zijn, kan je hiervoor aanmelden ter plaatse op school vanaf 3 juni om 10u. Deze latere aanmeldingen gebeuren niet elektronisch.
Wanneer je al een kind op onze school hebt, kan je genieten van voorrang en al vroeger aanmelden. Zie hieronder.

Wanneer je een kind wil aanmelden voor het huidige schooljaar (2018-2019), neem je best eerst telefonisch contact op met de school
- voor Nautica (Merksplas): 014 63 10 65 (Catho Van Coillie – OV1 / Mieke Van Poppel – OV4)
- voor de 3master (Kasterlee): 014 85 00 52 (Els Van Pelt – OV1, OV2, OV3)
Vooraleer je een aanmelding doet, dien je te weten voor welke opleidingsvorm je kind in aanmerking komt. Dit is belangrijk. Je keuze bij de online aanmelding is onmiddellijk bepalend. Je kan immers slechts 1 optie aanvinken.
Het CLB en de huidige school van je kind informeren en adviseren je bij de oriëntering. Bespreek tijdig met hen wat de opties voor je zoon of dochter zijn. Het CLB voorziet het attest dat noodzakelijk is voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs. Informeer goed naar de juiste opleidingsvorm en het juiste type.
Is het noodzakelijk dat je kind naar school kan komen met busvervoer geregeld door de school? In dat geval dien je te weten of je kind vervoersgerechtigd is. Meer info hierover vind je op data-onderwijs.vlaanderen.be.
Voor vragen kan je contact nemen met Catho van Coillie, +32(0)14 63 10 65.

Tot slot, indien je een vraag hebt voor het internaat, kan je contact opnemen met de verantwoordelijke op nummer +32 (0)14 61 13 70. De aanmeldingen bij het internaat lopen apart van de aanmeldingen op de school.
Het decreet betreffende het inschrijvingsrecht van november 2011 – mei 2012, bepaalt dat broers en zussen van onze leerlingen en kinderen van personeel voorrang hebben op alle anderen. Zij krijgen de kans om zich aan te melden voor het schooljaar 2019-2020 van 14/01/2019 om 10u t.e.m. 25/01/2019 om 16u.
Als je behoort tot deze groep (broers of zussen en kinderen van personeel), kan je vanaf 05/02/2019 effectief inschrijven.
Wanneer je 2 kinderen of meer voor hetzelfde schooljaar op onze school wenst aan te melden, geldt het tijdstip van de eerste aanmelding.
De aanmeldingsperiode loopt enkele weken om iedereen de kans te geven aan te melden. Nadien nemen we enkele dagen de tijd om alle informatie te verwerken. Vier dagen na ordening van alle aanmeldingen ontvang je een brief met de mededeling of uw kind zich kan komen aanbieden voor inschrijving of niet, dit ten vroegste vanaf 05/04/2019.
Als je behoort tot een voorrangsgroep (broers of zussen en kinderen van personeel), kan dit vanaf 14/01/2019.
Wanneer je kind gunstig gerangschikt is, ontvang je een brief met een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats op school. Beide ouders en de leerling worden uitgenodigd. Tijdens dit gesprek stellen we de werking van onze school verder voor en proberen we de leerling te leren kennen. We doorlopen het intakeverslag.

Een inschrijving kan enkel gebeuren met een juist attest van het CLB en op voorwaarde van goedkeuring van het schoolreglement. Leerlingen OV4 die de richting TSO Handel-informaticabeheer gaan volgen, dienen een getuigschrift lagere school behaald te hebben alvorens ze kunnen starten.
We hebben onze aanmeldingsprocedure uitgewerkt samen met de 3Master campus te Kasterlee. In deze school kunnen leerlingen les volgen binnen opleidingsvorm 1, 2 of 3.
Aanmeldingen gebeuren voor deze twee scholen op eenzelfde platform. Voor opleidingsvorm 1 hebben wij een werking complementair aan elkaar. De aanmeldingen voor deze groep zullen wij dan ook samen bekijken.
Voor meer informatie over de 3master campus secundair onderwijs te Kasterlee kan je terecht op hun website www.de3master.be of kan je contact opnemen via het telefoonnummer +32 (0)14 85 00 52.
Als je een aanmelding wilt doen, is het belangrijk dat je op voorhand kennis kan maken met onze school. Op onze website vind je alvast heel wat informatie. We nodigen je ook graag uit op school en organiseren daarom:
- Een opendeurdag voor alle geïnteresseerden en sympathisanten: op 24 februari 2019, tussen 10u en 18u op onze school.
Aarzel niet om ons te contacteren met vragen over onze school of over onze aanmeldingsprocedure.
Vragen over opleidingsvorm 1: Catho Van Coillie, +32(0)14 63 10 65
Vragen over opleidingsvorm 4: Mieke Van Poppel, +32(0)14 63 10 65

 

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren!